Vaksenopplæringa og nye lokale:

Fleirtalet ønskja seg noko anna enn dette

Ikkje slik: Slik er skissene til påbygget som var meint å romme vaksenopplæringa. Fleirtalet i kommunestyret ønskjer seg ei anna løysing.  Foto: Sporstøl Arkitekter

abonnent

Eit kommunestyrefleirtal støtta Per Kjøllesdal (Sp) sitt framlegg om å legge lokale for vaksenopplæringa ut på anbod innanfor ei råme på 15 millionar, eks. inventar. Prosjektet er i økonomiplanen budsjettert med 20 millionar kroner.