Lesarinnlegg

Stans Stortinget sin skadelege sjukehus-sentralisering

Anders Hamre Sveen  Foto: Gunnhild Sindre (arkiv)

abonnent

I eit innlegg gjekk nyleg fylkesstyremedlem i Senterkvinnene i Sogn og Fjordane Trude Klingenberg imot sentraliseringa av helsetenestene som gjer at tenestetilbod forsvinn frå Indre Sogn. Ho har heilt rett i at det går føre seg ei skadeleg sentralisering innan helsetenestene. Det er heilt rett at det er på tide å ta oppatt kampen om fødetilbod i Lærdal. Eg vil leggje til at Nordfjord Sjukehus òg må få tilbake ei fullverdig fødeavdeling.