Lesarinnlegg:

Noreg enno ikkje likestilt

Lesarinnlegg: Stella Birthe Poland.  Foto: Roy Aron Myklebust(arkiv)

abonnent

I dag skjer det mykje i Noreg som viser at vi fortsatt har mykje å jobbe med når det gjeld likestilling generelt. Kvardagslege små ting som ein kanskje ikkje tenker over til vanleg, som korleis språket vårt er lagt opp, jobbsituasjon og kvinnelege leiarar.