Oppmoda nye Volda til å bli Fairtrade-kommune

"Viktig del av omdømmet for ei kommune"

Orienterte Leiar av styringsgruppa for Fairtrade Volda og Ørsta, Ingrid Opedal oppmoda fellesnemnda til å få nye Volda inn som Fairtrade-kommune.   Foto: Roger Oldeide

abonnent

Fairtrade Volda og Ørsta var invitert inn til fellesnemnda for nye Volda onsdag til å orientere om kva det inneber å vere ei såkalla Fairtrade-kommune. Mellom anna må kommunen handle Fairtrade-merka varer som til dømes kaffe, kakao, te og eksotisk frukt.