Kritisk til luftsportforbod på Hoven

Forbodet mot luftsport på Hoven er feilslått, meiner erfarne basehopparar

På Hoven Tom Erik Heimen har 20 års erfaring med luftsport. Han er kritisk til forbodet mot luftsport på Hoven. (Arkivfoto)  Foto: Roger Oldeide

abonnent

Basehopparen Even Flo er kritisk til at politiet innførte forbod mot all luftsportsaktivitet på Hoven etter dødsulykka 28. april. Etterforsking av speedgliderulukka pågår framleis og politiet innførte eit førebels forbod mot all luftsport fram til 27. mai med heimel i politilova § 7, 1. ledd, pkt. 2, jf. 2. ledd.