Hornindal kommunestyre:

Kommunen betalar prosjekteringa

- Dette hadde aldri gått igjennom i Volda, sa Eldar Engelund (Sp) som meiner kommunen hoppar bukk over gjeldande sakshandsamingsprinsipp

Grodås sentrum Kommunen har vedtatt å fullfinansiere prosjekteringa av infrastrukturtiltak i området Grodåsbakkane der Hornindal Eigedomsutvikling AS skal nytte ein del av området.   Foto: Aaland Arkitektkontor

abonnent

Finansiering av prosjektering av infrastrukturtiltak i sentrumsområdet Grodåsbakkane vart handsama av kommunestyret torsdag. Det private utbyggingsprosjektet i Grodåsbakkane i regi av Hornindal Eigedomsutvikling AS ligg i dette området. Ordførar Stig Olav Lødemel, som har ei rolle i dette selskapet, sa seg ugild i saka.