Fylkesmannen klagar på tomtefrådeling i Bø:

Ber Stryn kommune gjere om vedtak

Ja og nei: Det raude, skraverte området midt i bildet syner tomta som er søkt frådelt. Politikarane i Stryn har sagt ja, Fylkesmannen seier nei.  

abonnent

Fylkesmannen klagar på vedtaket som vart gjort av sektorutvalet for tekniske saker, der dei har gjeve dispensasjon til bustadtomt i eit LNF-område. Dette er eit område avsett til landbruk, natur og friluftsliv. Den aktuelle tomta er på 1,2 dekar og ligg i Bø, indre, og tilhøyrer gbnr. 60/3.