Ekornes:

- Svært ufordelaktig for oss

Arbeidsgivaravgifta i Hornindal vs. Volda utgjer millionbeløp for Ekornes

Ekornes Hadde denne fabrikken hatt adresse i Volda ville arbeidasgiveravgifta for Ekornes vore ca. 1 million kroner høgare pr. år, skal vi tru Ekornes.   Foto: Roger Oldeide

abonnent

Trass samanslåinga med Volda 1. januar beheld Hornindal arbeidsgivaravgifta si på 10,6 %, men berre ut 2020.