Sonja Øve-Flo i utval for opplæring og kompetanse

Nordfjord-benken i Vestland

Nordfjord-benken i nye Vestland: F.v. Alfred Bjørlo (V) frå Eid, varareprsentant Mariel Eikeset Koren (MDG) frå Gloppen, Sonja Øvre-Flo (H) frå Stryn og Sigurd Reksnes (Sp) frå Eid.  Foto: privat

abonnent

Sonja Øvre-Flo (H) frå Stryn er vald inn i Hovudutval for Opplæring og kompetanse i det nye Vestland fylke. Av berre tre nordfjordingar i fylkestinget er to av dei i same utval, ettersom også Sigurd Reksnes (Sp) frå Eid er vald inn i same utval som Øvre-Flo. Alfred Bjørlo (V), også han frå Eid, er vald inn i hovudutval for kultur, idrett og integrering. Bjørlo er og nestleiar i utvalet