Granskar bruken av sikkerheitsutstyr i ulykkesbilane

- Sidan karosseria på ulykkesbilane er nokså intakte, men at det likevel var eit dødsulykke, er det naturleg for oss å granske bruken av sikkerheitsutstyr i dei involverte køyretøya.

DØDSULYKKE: Ulykkesbilane kort tid etter kollisjonen. Karrosseria var relativt intakte.  Foto: Svein Aam, Møre-Nytt

abonnent

Møre-Nytt: Det seier Rolf Mellum, som er avdelingsdirektør i vegavdelinga i Statens Havarikommisjon for transport. Han understrekar at dei førebels er på eit svært tidleg stadium av etterforskinga av ulykka.