- Målet er nytt liv i Holmøy Arbeidsskule

Den tradisjonsrike garden med arbeidsskule i Holmøyane er under restaurering. Draumen er eit senter for bygningsvern, og nytt liv i dei gamle undervisningslokala.

I eigen gard: Hans-Ivar Holmøy med det nyrestaurerte internatet og låven i bakgrunnen.  Foto: Inge Fænn

abonnent

- Vi er i ferd med å fullføre restaureringa av internatbygget frå 1901. Det er eit prosjekt som  har gått over tre år, fortel  Hans- Ivar Holmøy.