Vestland vil tenke nytt for å halde folketalet oppe

Ei offentleg utgreiing viser at folketalet i 35 av dei 43 kommunane i Vestland fylke kjem til å gå ned. - Vi har behov for å tenkje nytt, seier fylkesordførar Jon Askeland

Må andre kurs Fylkesordførar Jon Askeland meiner ein må tenkje nytt for å snu trenden i folketalsutviklinga i Vestland  Foto: Roger Oldeide

abonnent

Ei offentleg utgreiing viser at folketalet i 35 av dei 43 kommunane i Vestland fylke kjem til å gå ned frå 214.000 i dag til mellom 207.000 og 211.000 innbyggarar i 2040