Stryn kommune:

Ønskjer samarbeid med Stad kommune på dette feltet

Stemning for samarbeid med Stad kommune om brannførebyggjande arbeid

Brannførebyggjande arbeid Teknisk utval ønskjer interkommunalt samarbeid med Stad på dette området  Foto: Roger Oldeide

abonnent

I svært mange små og mellomstore kommunar er brann- og beredskapstenestene bemanna av tilsette i deltidsstillingar og ein ønskjer no å formalisere eit samarbeid for brannførebyggjande arbeid mellom Stryn og Stad kommune. Saka var på bordet til teknisk utval torsdag.