Vil gje bort eigarskapet

Tilrår overdraging av eigarskap av Anders Svor Museum til Musea på Sunnmøre som ønskjer å gjere museet på Grodås meir tilgjengeleg og kjend for ålmenta. 

Anders Svor Museum Kan få ny eigar i Musea på Sunnmøre  Foto: Bengt Flaten

abonnent

Volda formannskap skal tysdag ta stilling til om det kommunalt eigde Anders Svor Museum på Grodås skal overdragast til Musea på Sunnmøre (MUPSU)