Bondeinntekta kan bli endra av nye grunnlagstal

Nye grunnlagstal kan ifølgje Bondelaget gi større inntektsvekst for bønder.

Illustrasjonsfoto   Foto: Roger Oldeide

abonnent

Fleire fylkeslag i Bondelaget har tatt til orde for ei omlegging i tråd med krava frå Bondeopprøret. Der er det å gi eigenkapitalen ei avkasting og kostnadsføre jord- og kvoteleige sentrale punkt, skriv Nationen.