Ny jobb:

Frå Stryn arbeidssenter til Volda kommune

Reidun Elisabeth Sandnes er ny leiar for avdeling bu og habilitering i Volda kommune

Ny jobb: Reidun Elisabeth Sandnes er ny leiar for avdeling bu og habilitering i Volda kommune  Foto: Volda kommune

abonnent

Reidun Elisabeth Sandnes, busett i Hornindal, er ny leiar for avdeling bu og habilitering i Volda kommune. Avdelinga har ansvar for tenester til menneske med utviklingshemming og andre med funksjonsnedsetjingar som har behov for bistand.