Jofrid Rye Hestenes trekkjer seg frå Innvik Kraftverk:

Hennar erstattar i kraftverket sitt styre er tilrådd

Jofrid Rye Hestenes har trekt seg som styremedlem i Innvik Kraftverk AS. Kven som overtek hennar styreverv skal opp for kommunestyret i Stryn torsdag  Foto: Gunnhild Sindre (Arkivfoto)

abonnent

Torsdag er det ekstraordinær generalforsamling i Innvik Kraftverk AS der val av nytt styre er på sakslista. Tussa Kraft AS har kome med framlegg om at konserndirektør og økonomidirektør i Tussa Kraft AS trer inn i styret i Innvik Kraftverk AS.