Banksparinga meir enn dobla seg under pandemien

Bankinnskota til nordmenn auka med 120 milliardar kroner i 2020, mot ein auke på 54 milliardar kroner året før.

Illustrasjonsfoto   Foto: Thomas Thaule

abonnent

Talet kjem fram i Pengepolitisk rapport frå Noregs Bank, skriv Dagens Næringsliv.