Aukar CO2-avgifta

Vil ikkje skjerme prisen på bensin og diesel

CO2-avgifta blir auka med 28 prosent i budsjettforslaget

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V)  Foto: Annika Byrde

abonnent

Regjeringa vil følgje opp klimaplanen sin med å setje opp CO2-avgifta med 28 prosent. Prisen på bensin og diesel skal ikkje lenger skjermast frå auken.