Færre vil selje mjølkekvotane sine

Få mjølkebønder vil kvitte seg med kvotane sine, samstundes som det er stor interesse for å kjøpe kvotar, viser tal frå Landbruksdirektoratet.

Illustrasjonsfoto   Foto: Roger Oldeide

abonnent

Etter to år med høg omsetning av mjølkekvotar har det i 2021 vore langt færre som har selt kvotane sine. 107 kvoteeigarar har selt, og at desse er det berre 26 som har selt heile kvoten.