No skal denne vegen få namn

Det opphavlege forslaget er "Tenden", men tilrådinga er ein annan variant

Tenden hyttegrend Vegen fra Strynevegen opp i Tenden Hyttegrend er tilrådd namnet "Tenna"  Foto: Roger Oldeide

abonnent

Stryn kommunestyre har gitt teknisk utval namnemynde, difor er det teknisk utval som avgjer kva vegane skal heite i kommunen. Torsdag skal namnet på vegparsellen 1069 frå Strynevegen til Tenden hyttegrend avgjerast og utvalet er tilrådd å gje vegen namnet «Tenna».