Volda kommune:

Vil styrke bemanninga

abonnent

I Volda kommune sitt framlegg til budsjett er det lagt inn ei styrking av ressurs ved omsorgsbustadane i Verslavegen på Grodås.