Nortura:

Ventar mindre kjøttsal neste år

Nortura trur salet av kjøtt kan minke med så mykje som 10 prosent neste år.

Illustrasjonsfoto: Kjøttsalet er på veg ned  Foto: Roger Oldeide

abonnent

Ifølgje prognosane til det bondeeigde konsernet er engrossalet av kjøtt frå storfe, lam og sau venta å minke med 9 prosent i 2022, medan salet av svinekjøtt går ned med 10 prosent. I så fall minkar kjøttsalet samla med 26.300 tonn, ifølgje Nationen.