NOMIL:

Vil auke låneramma med 20 mill. kroner

Skal ha kraftig auke i avfallmengde

Nordfjord Miljøverk (NOMIL) har behov for auka handlingsrom og vil auke låneramma  Foto: Thomas Thaule

abonnent

Nordfjord Miljøverk (NOMIL) ber eigarkommunane Stryn, Stad, Gloppen og Bremanger om å godkjenne at ramma på låneopptak aukast frå dagens 40 mill. kroner til 60 mill. kroner.