NVE:

- Størst sannsynlegheit for hendingar torsdag

- Gyda er framleis aktiv.

Illustrasjonsfoto: Så langt har ikkje Gyda ført til dei alvorlegaste hendingane, men ekstrêmveret er ikkje over  Foto: Roy Aron Myklebust (Arkivfoto)

abonnent

Torsdag morgon kan NVE melde om ei natt utan dei alvorligste hendingane, men understrekar at Gyda framleis er aktiv. Det er høg vassføring i fleire elvar, og det er venta meir nedbør komande døgn.