foto
Tysdag: Salen i ferd med å fyllast opp av helsepersonell til fagdagen på ME-konferansen.