Skåla Opp i gong

Mosjonsklassa er på veg

Mykje ver Tungt og grått ved startområdet i Tjugen i Loen  Foto: Roger Oldeide

New Articles

Dei fleste av dei 600 deltakarane i mosjonsklassa har no satt i veg mot mål, som for første gong sidan starten i 2002 sett til Skålavatnet, 1150 metter over havet. Løypa skal vere fem kilometer lang.

For konkurranseklassa går startskotet kl. 10.00. Opptil 800 personar skal gå då.

Og i år skal det vere ein viss fråfallsprosent.

- Det er jo forferdeleg ver i år, men det er som regel 20 prosent fråfall kvart år, opplys Erik Brendefur.