Aksjonerer for likeverdig behandling av ME-sjuke

#MillionsMissing har vore markert over heile verda. I dag er det Oslo som står for tur, med markering framfor Stortinget.   Foto: #MillionsMissing

New Articles

I ettermiddag vert aksjonen #MillionsMissing markert på Eidsvolls plass framfor Stortinget.

#MillionsMissing er ein global aksjon for likeverdig behandling av ME- pasientar. Over 250 par sko frå hele landet vil tysdag fylle plassen framfor Stortinget. Kvart skopar tilhøyrer ein ME-sjuk som ikkje sjølv kan vere til stades. Eitt av skopara, eit par med joggesko, tilhøyrer ME-sjuke Agnete Skrede frå Markane, som har sett fokus på sjukdommen gjennom lesarinlegg og intiativ til ME-konferansen i Stryn.

Mellom 10.- og 20.000 nordmenn har ME. Sjukdommen rammar folk i alle samfunnslag og aldrar.

- I 2014 fikk meir enn 1500 unge menneske under 35 diagnosen i Norge. Her krevst det auka politisk forpliktelse. No må ballen sparkast i gang. Tek du ballen, Bent Høie? spør aksjonistane i ei melding dei har sendt ut før markeringa framfor Stortinget.

Oslo er en av 24 byer verda over der denne aksjonen vert markert, organisert av #Millionmissingnorway.

Under markeringa vil fagpersonar, ME sjuke, politikarar og pårørande halde appellar og vere tilgjengelege for publikum for informasjon.


Dette er krava #MillionsMissing stiller til regjering og politikarar:

1. Auka tildeling og investering i biomedisinske forskningsprosjekt. Tildelingar og investeringar må stå i forhold til sjukdommen si alvorlige belastning, seier aksjonistane.

2. Kliniske forsøk

Kliniske forsøk for å sikre medisinsk behandling for ME.

3. Korrekt medisinsk utdanning

Det krevst korrekt kunnskap og kompetanseheving. Medisinsk utdanning og kliniske retningslinjer for behandling og pleie må oppdaterast, krev aksjonistane.

4. Auka politisk forpliktelse

Helse- og omsorgsdepartementet må vise tydeleg leiing. Starte umiddelbare tiltak og vise forpliktelse til ME-saka, krev #MillionsMissing.