Rekordmange har førehandsstemt

Rekorden frå 2013 er historie
New Articles

Siste sjanse for å førehandstemme var fredag. Til og med torsdag hadde nesten 900.000 nordmenn førehandsstemt. Dermed er rekorden frå 2013 historie.

Oppteljinga viser at 889.757 veljarar hadde førehandsstemt til og med torsdag, ifølgje Valgdirektoratet. 116.250 stemte berre torsdag.

Ved førre stortingsval for fire år sidan valde 855.255 veljarar å førehandsstemme.