Mot fornya tillit for Erna

Erna Solberg går mot ein ny periode som statsminister.  Foto: Kjell Ruben

New Articles

Med både Venstre og KrF over sperregrensa låg statsminister Erna Solberg (H) ved 23-tida an til å bli attvalt. Ap går mot eit katastrofeval. 

Prognosen ved 23-tida gav gav fire borgarlege partia 87 mandat, eit bilde som viste seg tydeleg allereie på dei første prognosane frå Valgdirektoratet to timar tidlegare.

På ein fersk TV 2-prognose ved 22.40-tida fekk gav borgarlege 89 mandat.

Viss dette blir valutfallet, betyr det at Solberg kan sjå fram til å fortsette som statsminister i eit regjeringssamarbeid med Framstegspartiet.

– Frp ser ut til gjere eit fantastisk val. Men det svingar, og vi kjem til å sjå at det svingar utover kvelden. Vi skal ikkje innkassere sigeren ennå, i alle fall ikkje med tanke på fire nye år i regjering. Men det ser lovande ut, og vi har gjort vår del av jobben, sa partileiar Siv Jensen då ho talte til Frps valvake i 22.45-tida måndag.

Også hos Høgre var stemninga god.

– Det viser at Erna har blitt statsministeren til folket, og at mange ønsker at vi skal fortsette den politikken vi har starta på, seier helseminister og Høgre-nestleiar Bent Høie (H).

Ved 23-tida var vel halvparten av stemmene talt opp.

Små marginar

Viss dette blir utfallet, vil det gi ein parlamentarisk situasjon temmeleg lik dagens. Det betyr blant anna at regjeringspartia Høgre og Frp kan søke støtte hos enten Venstre eller KrF for å få fleirtal i Stortinget.

Venstre vippa gjennom valkvelden rundt sperregrensa, men virket å styrke seg noko utover kvelden.

– Det viktigaste for Venstre er at vi kjem over 4 prosent. Det er umogleg å seie kor vi kjem til å ende. Det er ulideleg spennande, sa ein nervøs Venstre-nestleiar Ola Elvestuen.

Ved 23-tida var KrF inne med 8 mandat, mens Venstre hadde 7 mandat.

Valkatastrofe for Ap

For Arbeidarpartiet blei valet ein gedigen nedtur, i tråd med meiningsmålingane på førehand.

Partiet får støtte frå 27,4 prosent av veljarane, ein tilbakegang på 3,4 prosentpoeng samanlikna med 2013, viste prognosen ved 23-tida.

– Ap har gjort eit sensasjonelt dårleg val. Det er heilt uvanleg at eit opposisjonsparti går tilbake på denne måten, seier statsvitar Svein Erik Tuastad til NTB.

Rett nok ser Ap ut til å behalde posisjonen som det største partiet i landet, ei fattig trøyst så lenge det ikkje ser ut til å bli raudgrønt fleirtal og regjeringsskifte.

– Vi skal evaluere valkampen grundig når kvelden er over, seier Aps partisekretær Kjersti Stenseng.

Det blir det nemleg ikkje trass i at gav andre partia på venstresida gjer til dels svært gode val, ifølgje prognosane.

Valvinnar Sp

Senterpartiet ser ut til å bli den store vinnaren av valet store vinnar og nær doblar stortingsgrupp si. Partiet ligg an til å få ein framgang på 5 prosentpoeng og 19 mandat.

– For oss er det heilt strålande. Vi er veldig glad for tala. Når vi ligg rundt ti er det tal vi knapt har sett før, sa Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum til NRK.

Også SV går mot eit svært godt val.

Partiet ser ut til å gå klart fram og ende på oppunder 6 prosent.

– Vi er uansett korleis dette ender ein av den store vinnaren av valet, sa SV-leiar Audun Lysbakken.

Verken Rødt eller Miljøpartiet Dei Grøne klarte å komme seg over sperregrensa. Ved 23-tida såg begge partia ut til å få inn éin representant – Bjørnar Moxnes frå Rødt og Une Bastholm frå MDG. Det betyr i så fall at MDG-frontfigur Rasmus Hansson ryk ut.