Valet: Oppteljinga er framleis ikkje ferdig

New Articles

Sjølv om vallokala stengde kl. 20 i går kveld, er oppteljinga av dei siste stemmene framleis ikkje ferdig.

- Så fort kommunane er ferdige med si oppteljng tek fylkeskommunen si kontrollteljing. Når fylket sitt valgoppgjer er ferdig, er resultatet klart.
Blant dei stemmene som enno ikkje er telde, er førehandsstemmer som kjem i posten innan kl. 17 i dag, opplyser  Valdirektoratet til Fjordingen.