Statsbudsjettet:

Flaumsikring i Stryn og Gloppen

Flaumsikring Frå flaumen i Utvik i juli.  Foto: Roy Aron Myklebust

New Articles

I framlegg til statsbudsjett føresler regjeringa å bevilge 975 millionar kroner til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sine forvaltningsområde.

Regjeringen føresler å bevilge 254 millioner kroner til førebygging av flaum- og skredskader, der om lag 203 millioner kroner vil gå til å gjennomføre kartleggings- og sikringstiltak.

Foreløpig oversikt viser at kartleggings- og sikringstiltak i Sogn og Fjordane vil bli prioritert i 2018, herunder skredsikring av Stadheimselvi i Vik kommune og flaumsikring i Gloppen kommune og Stryn kommune.