Fleire bønder ser økonomisk framgang

Vekst Fleire bønder enn før ser positiv økonomisk utvikling i gardsdrifta (illustrasjonsbilde).  Foto: Kari Hamre/NPK

New Articles

Mange fleire bønder enn før ser positiv økonomisk utvikling i gardsdrifta, viser Trendundersøkinga for 2016 frå Ruralis.

Medan berre 10 prosent av bøndene som svarte på spørjeundersøkinga i 2002 meinte det økonomiske resultatet frå gardsdrifta utvikla seg i positiv retning, var denne prosentdelen auka til 40 prosent i 2016. I 2002 var det òg 68 prosent som meinte det gjekk feil veg, mot berre 26 prosent i 2016.

Berre 27 prosent av bøndene som svarte på Ruralis-undersøkinga i fjor, oppgav at dei var over middels fornøgde med inntekta frå gardsdrifta. 65 prosent var middels til svært tilfredse med hushaldsøkomien.

Tilfredsheita med både gardsinntekt og hushaldsøkomi har auka dei siste 14 åra, viser Trendundersøkinga.

(©NPK)