Inndrog to godsløyve

Illustrasjonsfoto  Foto: Bengt Flaten

New Articles

Statens vegvesen inndrog to godsløyver som ikkje lenger var gyldig, då det vart gjennomført storbilkontroll ved Kjøs bru måndag. I løpet av kontrollen som varte 11 timar vart 47 køyretøy kontrollerte.

Resultatet i tillegg til dei to inndregne godsløyva vart to åtvaringar for mindre brot på køyre- og kviletid, eitt bruksforbod for ikkje å ha merka brei last samt teknisk mangel og krav om etterkontroll for eitt vogntog.