Vil ekspandere på Vikaleirane

Rådmannen tilrår at firmaet får kjøpe sju dekar

Vikaleirane  Foto: Arkivfoto: Harald Vartdal

New Articles

I samband med utarbeiding av kommunedelplan Langeset – Stryn – Storesunde vart det avsett eit nytt næringsareal på Vikaleirane på om lag 6870 m2. NSM Bygginvest AS har søkt om å overta eit areal på Vikaleirane på om lag 7 dekar.