Landbruksministeren i Loen:

Ministeren vitjar Markusbruket

I Loen: Ein interessert landbruksminister lyttar til produsenten frå Loen. F.v. landbruks-og matminister Jon Georg Dale, fylkeslandbruksdirektør Christian Rekedal og frukt- og bærprodusent Karl-Ove Loen.  Foto: Gunnhild Sindre

Lokale deltakarar: Lokale deltakarar på møtet med statsråden i Loen, f.v. Anders Magne Vik (Frp), Sonja Øvre-Flo (H), næringssjef Ellen Bodil Kirkeeide, varaordførar Torstein Tvinnereim (V) og landbruks- og matminister Jon Georg Dale.   Foto: Gunnhild Sindre

New Articles

Landbruksminister Jon Georg Dale besøkjer i dag Loen. Her får han orientering om frukt- og bærproduksjon hos Karl-Ove Loen på Markusbruket.

Ein interessert statsråd får orientering om både lokale driftsforhold, utfordringar, økonomi og vurderingar når det gjeld framtidsutsikter.