Blir lovkrav om psykologkompetanse

Alle norske kommuner skal ha psykologkompetanse
New Articles

Frå 2020 blir det lovkrav om at alle kommuner skal ha psykologkompetanse i helse- og omsorgstjenesten. Helsedirektoratet har publisert 2. utlysning av tilskuddsordninga "Rekruttering av psykologer i dei kommunale helse- og omsorgstenestene"

Tilskotet skal bidra til å understøtte kommunenes rekruttering av psykologar fram til lovkravet trer i kraft, skriv helsedirektoratet i eit brev til Stryn kommune. Direktoratet minner om søknadsfrist 15. september om tilskot til Fylkesmannen.

- Kommuner som tidlegare ikkje har mottatt tilskot skal prioriterast. Kommuner som nyttar psykologkompetanse i rusarbeid har høg prioritet, heiter det av brevet.

Tilskotsbeløpet er på 410.000 kroner pr. 100 % psykologstilling.