Politiet åtvarar:

- Ei rekkje viltpåkøyrsler

Illustrasjonsbilde.  Foto: Roger Oldeide

New Articles

Vest politidistrikt har fått inn ei rekkje meldingar om viltpåkøyrsler i heile politidistriktet.

- Mange av meldingane kjem inn seint på natta eller tidleg på morgonen. Vi ber dei vegfarande om å vere spesielt merksame på desse tidene, skriv politidistriktet på Twitter.