September-uvêr kosta 200 millionar

Stormane «Knud» og «Helene» og dei store nedbørsmengdene som kom i Sør-Norge i september, har kosta over 200 millionar kroner i erstatningar.

Sidan vêrstasjonen for Hornindal vart etablert i 1895 har det aldri før vore målt så mykje nedbør i september som i år. Hornindalsvatnet ser slik ut etter nedbørsmengdene.  Foto: privat

New Articles

Det viser tal frå Finans Norge og Norsk Naturskadepool.