Stor auke i produksjon av storfekjøt

Frå første halvår i fjor til første halvår i år auka produksjonen av storfekjøtt i Norge med 7,9 prosent.

Illustrasjonsfoto  Foto: Roger Oldeide

New Articles

Det vart produsert 42.637 tonn storfekjøtt i første halvår i år og 69.825 tonn svinekjøtt. Produksjonen av sauekjøtt var på 2.298 tonn, ein tilbakegang frå første halvår 2017 til første halvår 2018 på heile 39,9 prosent, viser tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).