Stor auke i produksjon av storfekjøt

Frå første halvår i fjor til første halvår i år auka produksjonen av storfekjøtt i Norge med 7,9 prosent.

Illustrasjonsfoto  Foto: Roger Oldeide

New Articles

Det vart produsert 42.637 tonn storfekjøtt i første halvår i år og 69.825 tonn svinekjøtt. Produksjonen av sauekjøtt var på 2.298 tonn, ein tilbakegang frå første halvår 2017 til første halvår 2018 på heile 39,9 prosent, viser tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Landbruksdirektoratet opplyser at det vart slakta fleire vaksne sauer i andre halvår i fjor enn i same periode året før. Det forplanta seg vidare til første halvår i år.