Nordfjordbrua:

- Brua vil bli eit landemerke

Får seglingshøgde på 75 meter etter krav frå Kystverket

Frå Svarstad Brua sett frå Svarstad og sørover  Foto: Statens vegvesen

New Articles

Nordfjordbrua vil får eit spenn på heile 1.555 meter mellom dei to tårna som kvar blir 240 meter høge. Brua blir totalt 1760 meter lang og såleis Norges lengste bru.