For lite kvile gav advarsel

Illustrasjonsbilde.  Foto: Bengt Flaten

New Articles

Statens vegvesen gjennomførete ein tungtransportkontroll ved Kjøs bru natt til tysdag.

Fire førarar fekk advarsel for brot på køyre- og kviletidsregelverket, melder Statens vegvesen i sin kontrollrapport.

I alt vart 16 køyretøy kontrollerte.