Strynefjellet opna att

New Articles

Rv 15 Billingen bom - Ospeli, på strekninga Strynefjellet var stengt grunna rasfare, meldte Statens vegvesen.

Vegen er no opna att