Dagens leiarartikkel:

Dale vil bestemme avisdagar

  Foto: Illustrasjon

New Articles

29. mars la kulturminister Trine Skei Grande fram medie-støttemeldinga, der statsråden varsla ei omfordeling av mediestøtta slik at ein større del av denne skal gå til små og lokale media. Skei Grande la stor vekt på lokalavisene si viktige rolle i samfunnet og var tydeleg på at lokalavisene og media elles har ei særs viktig rolle for at demokratiet skal fungere.