Regjeringa kuttar 180 millionar til skredsikring

New Articles

Regjeringa går i revidert nasjonalbudsjett inn for å kutte 180 millionar kroner til skredsikring av riksvegar, etter det NTB erfarer.

– Det blir foreslått å redusere løyvinga til skredsikring av riksvegar. Reduksjonen kjem av at sluttoppgjeret på E6 Indre Nordnes – Skardalen ikkje blir forventa utbetalt i 2019, og at enkelte 2019-tiltak vart gjennomførte i 2018, heiter det.