Luftsporforbundet: - Flygaren er OK

Frå utsprangssona på Hoven, der det er jamna og grusa opp eit område i terrenget som vert nytta av para- og speedgliderar (bildet).   Foto: Loen Skylift

New Articles

Flygaren som var utsett for ei ulukke med paraglider i Loen seint i går kveld, kom frå det utan omfattande skadar.