Føreslår nye reglar etter trafikkdødsfall

– Å vite årsaka til ei dødsulykke kan vere viktig for dei pårørande. Denne kunnskapen kan også hjelpe oss å førebyggje framtidige ulykker og tap av liv i trafikken, seier helseminister Bent Høie.  Foto: Roger Oldeide

New Articles

Regjeringa kjem i ein lovproposisjon med forslag om at det skal gjennomførast rettsmedisinsk obduksjon av alle drepne i trafikken.