Lesarinnlegg frå Vestland Høgre:

Satsar på vidaregåande opplæring i heile regionen

Lesarinnlegg: Sonja Øvre-Flo har skrive lesarinnlegg saman med Silja Ekeland Bjørkly (fylkesordførarkandidat) og Lise-May Sæle.  Foto: Anne-Mari Aalberg (arkiv)

New Articles

Å lukkast med den vidaregåande opplæringa er eit av dei viktigaste samfunnsoppdraga. Difor vil vi jobbe for eit inkluderande kunnskapssamfunn prega av mangfald og samhald.