Fleire har slått til på "tomtekampanjen" i Stryn

Naustbakkane: Silje Åsnes Skarstein (Sp) fremja forslaget saman med ordførar Sven Flo om reduserte tomteprisar og kommunalt "barnetilskot" på utvalde tomter. Her saman med dottera Sofie i byggjefeltet Naustbakkane i Olden, der ei tomt allereie er seld som følgje av vedtaket.  Foto: Roy Aron Myklebust

New Articles

I juni vedtok eit samla kommunestyre i Stryn å gjere grep for å få fart i tomtesalet i dei kommunale byggjefelta Naustbakkane i Olden, Sagehaugen på Fjelli, Steinset på Blakset -samt ei kommunal tomt i Utvik.