Her smell det i Innvik

Lyn og torden i Innvik 6. august

New Articles

Lyn og torden herja i Innvik tysdag.  Her, på videoen som er filma av Oskar Raftevold, smell det skikkeleg.

Som ein ser av kartet nedanfor var det torever over eit større distrikt, men lynaktiviteten var særleg konsentrert om Innvik og Innvikfjorden.

Lynaktiviteten tysdag var særleg konsentrert om Innvik og Innvikfjorden.   Foto: Meteorologisk Institutt